Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Cách tránh gửi thư đến các địa chỉ email không hợp lệ hoặc không tồn tại

Khách hàng của bạn có thể không nhận được email do những lý do khác nhau. Một trong những lý do phổ biến nhất là địa chỉ email do khách hàng của bạn cung cấp không tồn tại hoặc không hợp lệ. Những email như vậy được coi là “lỗi”.

Nếu bạn có quá nhiều “lỗi”, giới hạn gửi mail hàng ngày sẽ không được tăng lên.

Đọc thêm về giới hạn email gửi đi trong bài viết – Giới hạn email gửi đi.

Cách tránh tình trạng “lỗi”

Đảm bảo rằng trạng thái “lỗi” không phải do lỗi máy chủ thư.

Ví dụ: bạn đã tạo một chiến dịch email. Trong thống kê chiến dịch, bạn thấy rằng một số email có trạng thái “lỗi”. Vì nó ảnh hưởng đến giới hạn hàng ngày của bạn, bạn cần lấy danh sách địa chỉ email của người nhận có trạng thái “lỗi” và thêm các địa chỉ email như vậy vào loại trừ khi tạo chiến dịch email tiếp theo của bạn.

Nhấp vào số lượng “lỗi” trong phần thống kê chiến dịch.

Bitrix24 avoid error email marketing 1

Nhấp vào nút bánh răng cưa > Xuất dữ liệu để có danh sách người nhận có trạng thái “lỗi”.

Bitrix24 avoid error email marketing 2

Mở tệp và sao chép danh sách địa chỉ email.

Bitrix24 avoid error email marketing 3

Có hai tùy chọn để thêm các địa chỉ email này vào loại trừ:

1) Thêm địa chỉ email vào Blacklist

Chọn CRM Marketing > Black List > Add to list > dán địa chỉ email > nhấp import

Bitrix24 avoid error email marketing 4

2) Tạo một phân đoạn đặc biệt

Chọn CRM Marketing > Segments > Create Segment > nhấp nút import trên Custom recipient list.

Bitrix24 avoid error email marketing 5

Dán danh sách địa chỉ email và nhấp vào Import.

Bitrix24 avoid error email marketing 6

Lưu phân khúc mới.

Khi tạo một chiến dịch email mới, hãy nhấp vào Exclusions > Select segment.

Bitrix24 avoid error email marketing 6

Chọn phân đoạn đã tạo và nhấp vào Save.

Bitrix24 avoid error email marketing 7

Bất kể bạn đã chọn tùy chọn nào, thư sẽ không được gửi đến các địa chỉ email được chỉ định trong danh sách loại trừ hoặc danh sách đen và bạn sẽ không nhận được trạng thái “lỗi” từ những người nhận này lần thứ hai.

Nguồn: Bitrix24