Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Facebook: kết nối comments trên Bitrix24

Bạn có thể kết nối các bình luận trên Facebook với Bitrix24 và trả lời bình luận trên các bài đăng trên Facebook của mình trong Bitrix24 Messenger.

Bước 1

Nhấp vào Facebook: Comments trên mục Contact Center

Bước 2

Chọn một kênh giao tiếp mà bạn muốn kết nối các bình luận trên Facebook và nhấp vào Connect.

Bước 3

Đăng nhập tài khoản Facebook

Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể kết nối nó với Bitrix24. Nếu bạn không có trang Facebook, hãy nhấp vào Create

Bước 4

Chọn 1 trang Facebook để kết nối với Bitrix24 và nhấn Connect.

Trang Facebook của bạn được kết nối với Bitrix24!

Cách hoạt động

Khách hàng của bạn để lại bình luận trên trang Facebook của bạn.

Bạn nhận được tin nhắn trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của mình.

Câu trả lời của bạn được hiển thị dưới dạng nhận xét trên Facebook.

Nếu không có khách hàng nào như vậy trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn, khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong cài đặt kênh mở).

Nguồn: Bitrix24