Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Facebook: kết nối tin nhắn – Bitrix24

Bạn có thể kết nối Facebook với kênh mở Bitrix24 và trả lời tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger.

Bước 1

Trong mục Contact Center > nhấp chọn Facebook

Bitrix24 Facebook connect step 1

Bước 2

Chọn kênh đang mà bạn muốn kết nối Facebook và nhấp vào Connect.

Bitrix24 Facebook connect step 2

Bước 3

Đăng nhập tài khoản Facebook

Bitrix24 Facebook connect step 3

Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể kết nối nó với Bitrix24. Nếu bạn không có trang Facebook, hãy nhấp vào Create.

Nếu trang Facebook không được hiển thị trong danh sách các trang khả dụng khi kết nối nó với Bitrix24, bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào trang này theo cách thủ công.

Bước 4

Chọn trang Facebook mà bạn muốn kết nối với Bitrix24 và nhấp Connect

Bitrix24 Facebook connect step 4

Xong rồi! Bạn đã kết nối trang Facebook với Bitrix24

Nó hoạt động như thế nào?

Khi khách hàng nhập vào Send message trên trang Facebook

Bitrix24 Facebook connect step 5

Khách hàng sẽ gửi tin nhắn thông qua Facebook Messenger.

Bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger, không nhận được các bài đăng hoặc nhận xét trên Facebook.

Bạn nhận được tin nhắn này trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của bạn ở đó.

Bitrix24 Facebook connect step 6

Nếu không có khách hàng nào như vậy trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn, khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong cài đặt kênh mở).

Các chi tiết quan trọng:
Khi quản trị viên Bitrix24 kết nối trang Facebook, trang mà quản trị viên hiện đang đăng nhập sẽ được kết nối.
Khi bạn ngắt kết nối người dùng Facebook được kết nối trong cài đặt kênh mở, trang Facebook cũng bị ngắt kết nối.
Khi người dùng Facebook được kết nối mất quyền quản trị của mình, trang Facebook này sẽ tự động bị ngắt kết nối.
Bạn chỉ có thể kết nối Trang Facebook (không phải nhóm!).
Bất kỳ quản trị viên Bitrix24 nào cũng có thể kết nối / ngắt kết nối các trang Facebook nếu họ có quyền truy cập vào cài đặt Kênh mở.
Bạn không thể kết nối cùng một trang Facebook với các kênh đang mở trong nhiều Bitrix24. Chỉ cái được kết nối cuối cùng mới hoạt động.
Nếu tin nhắn của bạn chứa nhiều hơn 640 ký tự, nó sẽ được gửi tách.
Bạn không thể chỉnh sửa / xóa tin nhắn trong kênh đang mở này.

Nguồn: Bitrix24