Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Kết nối với Microsoft Power BI

Trong phần CRM Analytics, bạn có thể kết nối hệ thống phân tích của mình và chuyển dữ liệu từ Bitrix24. Sau đó, bạn có thể tạo một báo cáo trong Microsoft Power BI và đăng nó trong tài khoản của bạn và chia sẻ nó với đồng nghiệp của bạn.

Vào mục CRM analytics > BI analytics > Connection

Màn hình kết nối BI analytics

Kết nối hệ thống phân tích Microsoft Power BI với hướng dẫn từng bước.

Trước tiên, bạn cần cài đặt ứng dụng miễn phí Microsoft Power BI Desktop.

Click vào Connect Microsoft Power BI.

ms power bi button

Chọn và cài đặt mẫu thích hợp cho báo cáo của bạn.

Power BI report templates

Khi quá trình nhập kết thúc, hãy nhấp vào Download.

Download report Power BI

Mở file Power BI Desktop. Nhập server address và secret key (từ hướng dẫn từng bước của Window) và nhấp Load.

Power BI load

Để xuất bản báo cáo lên cloud, nhấp Publish.

Power BI publish report yo cloud

Sau đó đăng nhập vào dịch vụ Power BI trên cloud.

Power BI email address

Chờ báo cáo đẩy lên cloud xong chọn  Open report in Power BI. Bạn sẽ được chuyển hướng đến dịch vụ cloud Power BI (Microsoft).

Trong dịch vụ cloud Power BI (Microsoft), mở menu File, chọn Embed report – Publish to web.

Power BI - publish to web

Sau đó sao chép liên kết.

Power BI publish link

Trong Bitrix24 mục CRM Analytics, mở tab Manage reports và nhấp vào Add report.

Bitrix24 add Power BI report

Nhập tiêu đề, thêm liên kết và chỉ định người dùng sẽ xem báo cáo.

Bitrix24 Power BI new report

Báo cáo sẽ xuất hiện trong danh sách và có sẵn để xem trong Bitrix24 của bạn. Nó cũng sẽ xuất hiện dưới dạng một mục menu bên trái mới cho những người dùng có quyền truy cập.

Power BI menu report

Cách chỉ định kiểu dữ liệu cho các cột trong Microsoft Power BI?

Khi bạn cài đặt mẫu báo cáo cho Microsoft Power BI, phần Transform Data đã có một tập hợp các kiểu dữ liệu cho các cột. Bạn có thể xóa các kiểu không cần thiết trong cửa sổ Advanced Editor hoặc sao chép chúng và sử dụng chúng cho các thực thể khác.

Power BI types

Bạn cũng có thể thay đổi tên cột cho báo cáo của mình trong cửa sổ này.

Đổi tên cột data

Nguồn: bitrix24.com