Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Sales Boost | Giải pháp Bitrix24

Tìm kiếm khách hàng mới là một nhiệm vụ phức tạp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và điều quan trọng là phải làm việc với cơ sở khách hàng của bạn. Bitrix24 cung cấp cho bạn một công cụ giúp bạn tăng doanh số bán hàng cho khách hàng hiện tại – Sales Boost.

Cách hoạt động

Sales boost hỗ trợ lặp lại Lead và Deal 1 cách tự động.

Ví dụ, có một trường dạy nhạc có dạy guitar, trống và dạy hát. Vì vậy, mục tiêu là bán vé tham dự sự kiện này cho tất cả các học viên guitar.

Chúng ta tạo ra Deal + Contact cho mỗi sinh viên và thêm custom field là “Lesson” cho form Deal theo như hình bên dưới.

Bây giờ là lúc sử dụng Sales Boost. Đi đến CRM Marketing > Repeat deals.

Trước hết, chúng ta tạo 1 segment mới

Bạn cần học viên guitar, vì vậy hãy sử dụng bộ lọc và chọn trường Guitar trong Lesson.

Lưu segment này, nhập tên segment và chọn người chịu trách nhiệm chính trong hàng đợi (Assign to). Bạn có thể chọn mục Use only employees who have clocked in and not on break.

Thêm mô tả công việc. Công việc này sẽ được hiển thị dưới dạng nhận xét trong một Deal form.

Nhấp Save và bắt đầu Sales Boost.

Làm xong! Bitrix24 sẽ tạo các deal lặp lại với một bình luận cho người chịu trách nhiệm.

Vào CRM Marketing > Sales Boost để theo dõi trạng thái của Sales boost.

Nguồn: Bitrix24