Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Tích hợp Facebook Lead Ads – Bitrix24

Bạn có thể sử dụng các biểu mẫu web CRM của mình trong Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, thông tin sẽ tự động được gửi đến Bitrix24 CRM và khách hàng tiềm năng mới được tạo.

Nó hoạt động thế nào ?

Vào mục Contact Center > click vào Facebook Lead Ads > Chọn 1 CRM web form hoặc tạo 1 form mới để kết nối

Nhấp vào Connect và đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

Khi kết nối trang Facebook của bạn với Bitrix24 lần đầu tiên, bạn cần cấp quyền cho Bitrix24 để quản lý các trang của mình.

Chỉ định tên Facebook form và chọn một trang Facebook mà form sẽ được sử dụng.

Sau đó nhấp vào Link to Facebook.

Xong rồi! Thêm form vào quảng cáo Facebook của bạn và nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong Bitrix24.

Bạn có thể hủy liên kết trang Facebook của mình trong cùng một cửa sổ.

Để xem danh sách các form web Bitrix24 CRM được kết nối, hãy nhấp vào Publishing Tools > Forms Library.

Bạn cũng có thể tích hợp Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook với Bitrix24 bằng cách nhấp vào CRM > CRM forms > chọn form web > nhấp vào Facebook Ads.

Nguồn: Bitrix24