Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Anchor Tag

Danh mục

  1. Khái niệm
  2. Các thuộc tính của 1 anchor tag
  3. Tầm quan trọng đối với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Khái niệm

Anchor tag là thẻ HTML được sử dụng để tạo siêu liên kết. Các liên kết và siêu liên kết tạo thành cơ sở điều hướng trên web và là những gì bạn nhấp vào để chuyển từ trang này sang trang khác trên một trang web. Hầu như bất kỳ phần tử nào trên một trang đều có thể được bao bọc trong các thẻ neo và chuyển thành một liên kết, từ văn bản thuần túy đến hình ảnh và các phần tử HTML khác.

Các thuộc tính của 1 anchor tag

Thẻ HTML <a>, còn được gọi là thẻ liên kết, chấp nhận một số thuộc tính khác nhau. Thuộc tính HTML là dữ liệu được thêm vào thẻ để cung cấp thông tin bổ sung. Hầu hết là tùy chọn, nhưng một số là bắt buộc. The anchor tag requires a href attribute at a minimum, but there are many other optional attributes. Anchor tag yêu cầu tối thiểu một thuộc tính là href, nhưng có nhiều thuộc tính tùy chọn khác.

Ví dụ về thẻ ký tự liên kết HTML sử dụng một số thuộc tính có thể trông giống như sau:

<a href="www.google.com" name="google_link" target="_blank" title="Link to Google">Link to Google</a>

Thuộc tính Href

Thuộc tính href là bắt buộc, vì đây là thứ tạo ra liên kết. Href là viết tắt của hypertext reference và chứa URL để đưa người dùng đến khi họ nhấp vào liên kết.

Thuộc tính Name

Thuộc tính name hiện đã lỗi thời so với HTML5 và thay vào đó, bạn nên sử dụng thuộc tính id. Chúng được sử dụng để đặt tên cho một phần tử để xác định nó để sử dụng ở những nơi khác, chẳng hạn như trong CSS hoặc javascript.

Thuộc tính Target

Thuộc tính target được sử dụng để mô tả cách người dùng sẽ được đưa đến trang trong liên kết. Hai giá trị phổ biến nhất là:

  • ” _self ” : mở liên kết trên tab hiện tại
  • ” _blank “: mở liên kết với tab mới
  • ” _parent “: mở liên kết tới tab mở tab hiện tại (hay còn hay gọi là tab cha của tab hiện tại)
  • ” _top “:  sẽ nhảy tới tab hiện tại và thường dùng trong iframe khi muốn thoát khỏi iframe và chạy tới trang gốc luôn

Thuộc tính Title

Thuộc tính title được sử dụng để cung cấp tên cho liên kết. Tên này sẽ hiển thị trong một số ngữ cảnh, chẳng hạn như khi người dùng di chuột qua liên kết và khi người dùng có trình đọc tài liệu có highlights các anchor text.

Tầm quan trọng đối với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Anchor tag là nền tảng cho cách thức hoạt động của web và một số thuộc tính trong anchor tag đặc biệt hữu ích liên quan đến SEO. Các trang web đa ngôn ngữ được khuyến khích sử dụng để tận dụng thuộc tính hreflang. Ngoài ra, một phương pháp hay nhất về SEO là sử dụng liên kết rel=canonical để chỉ định trang web nguồn, tránh nội url bị trùng lặp dẫn tới tác động tiêu cực tới thứ hạng từ công cụ tìm kiếm.

Thuộc tính rel cũng có thể chứa các giá trị như “nofollow”. Nofollow chỉ định rằng trang được liên kết không được theo dõi và thu thập thông tin bởi các công cụ tìm kiếm